New page

Er du under 18 år kan du modtage gratis tandpleje


Alle under 18 år kan få gratis tandpleje i Danmark. Tandplejen tilbydes på kommunale klinikker og hos privatpraktiserende tandlæger, som har indgået en aftale med kommunen.

Hvis du er under 16 år og hellere vil behandles hos en privatpraktiserende tandlæge kan du vælge dette mod en egenbetaling på 35%.
NB. Husk at give besked til kommunen inden behandlingens start.

Unge på 16 og 17 år er også omfattet af gratis forebyggende og behandlende kommunal tandpleje. Du kan dog vælge at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud hos en privatpraktiserende tandlæge efter eget ønske. Igen, bemærk at du skal underrette kommunen omkring hvilken tandlæge du har valgt.

Hvis en behandling påbegyndes før du fylder 18 år, så er kommunen forpligtet til at færdiggøre behandlingen. Behandlingen skal dog afsluttes indenfor ca. et år.

Få resultatet sendt på mail

DENTIs tilskudsberegner er vejledende. DENTI opbevarer dine data sikker og fortroligt og de bliver ikke givet videre.